Symbiome:s hälsoanalys av din tarmflora

Symbiome:s hälsoanalys av din tarmflora

Du består faktiskt till stor del av bakterier. Utan dessa bakterier skulle du inte överleva särskilt länge. Bakterierna lever på oss nästan över allt men finns i särskilt stor koncentration i vår tarm. Här benämns de som vår tarmflora. Med rätt balanserad tarmflora må du bra och optimerar dina förutsättningar för att vara frisk men om dessa bakterier är i obalans kan de göra dig sjuk. Det pågår omfattande forskning om hur tarmfloran fungerar och vad man kan göra för att optimera sitt välmående genom den.

För att bättre förstå vilken roll tarmfloran spelar för vår hälsa och hur den påverkar olika sjukdomar, undersöker forskare från hela världen dess mekanismer och funktion. Det finns trots allt tusentals olika typer av bakterier i tarmen – några kan vara skadliga för oss (patogener) och andra nyttiga. Vissa av bakterierna är extra nyttiga och dessa säljs ibland som ”probiotika”. I framtiden kommer det troligtvis även finnas ”probiotika” som man kan äta tillsammans med annan medicin för att förbättra effekten av den.

De mest spännande upptäckterna inom detta område är hur olika processer i tarmfloran faktiskt kan påverka olika sjukdomar. Några av samband forskas det mer kring än andra och det är cancer, autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och autismspektrumstörning, depression och koppling till annan psykisk ohälsa, IBS, fetma och diabetes.

Symbiome har uppmärksammat denna forskning och tagit insikterna till sin analys. Du kan faktiskt redan idag jämföra din tarmflora mot tarmfloror typiska för dessa olika hälsotillstånd. Då ser du enkelt hur lik den är, på en skala mellan 1-10. Du får så klart även råd för hur du kan försöka rätta till obalansen.

Ett annat område som det forskas mycket på är precis just hur man kan förändra tarmfloran till det bättre. Här ligger Symbiome långt fram. De har nämligen sammanställt den tillgängliga forskningen och matchat hur olika ämnen (kostfibrer, polyfenoler, dieters m.m.) påverkar olika bakterier. Du får via deras analys en personligt anpassad lista på vad som skulle kunna förbättra just din specifika tarmflora mest effektivt.

Det vi nämner här är bara en bråkdel av de insikter och den forskning som dagligen publiceras. Du kan läsa mer hos symbiome.io och framför allt på deras blogg – Skitbloggen